21 Січня 2022, П'ятниця

Про наc
Сьогодення
Керівництво
Діяльність
  Керівництво \ Президент
Президент Міжнародного Інституту Фінансів


Кравченко Василь Іванович

Доктор економічних наук, професор , заслужений економіст України, член Президії Української муніципальної академії, академік цієї академії.

Народився в 1956 році в м. Житомирі. Працював робітником, служив в армії. У 1981 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка, а згодом аспірантуру цього університету. Після закінчення університету на викладацькій та профспілковій роботі в вузах м. Житомира, а згодом на керівних посадах економічних підрозділів в партійних органах та органах державної влади Житомирської області.

В 1992 - 1994 роках працював в Адміністрації Президента України. З 1994 року на науковій та викладацькій роботі. Працював зав. відділом Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України, заступником директора, першим заступником директора Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.

Двічі обирався Верховною Радою України членом Центральної виборчої комісії.

Неодноразово входив до складу консультативно - дорадчих органів при Президентові України та Верховній Раді України. Був головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Науково-Дослідному Фінансовому Інституті при Міністерстві Фінансів України, а також головним редактором наукового видання цього інституту "Наукові праці НДФІ" та , членом редколегії журналу "Фінанси України". Входить до складу редколегій журналів "Фінансовий Контроль" та "Столичний Регіон". Має державні нагороди та урядові відзнаки. Автор понад 170 наукових праць.

Основні наукові праці
:
"Основи економічної теорії: політекономічний аспект". Підручник. За заг. ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. Київ, 1994 (співавтор) ; "Територіальний устрій та місцеві органи влади України". Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 1995; "Фінанси місцевих органів влади України. Основні поняття і терміни". Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 1996; "Фінанси місцевих органів влади України". Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 1996; "Основи економічної теорії: політекономічний аспект". Підручник. 2-ге видання перероблене і доповнене. За заг. ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. Київ, 1997 (співавтор); "Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики". Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 1997; "Фінансове вирівнювання у Швеції". Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 1998; "Українсько-Шведський проект розвитку місцевого самоврядування у м. Ірпіні Київської області. Проблеми та перспективи місцевого самоврядування". (Аналітичний бюлетень) Ірпінська Міська Рада, Фонд сприяння місцевому самоврядування України, Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України, Шведська Асоціація Місцевих Влад (SALA). Київ, 1998 (співавтор); "Фінансове право". Підручник. Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. Харків, 1998 (співавтор); "Міністри Фінансів України". Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 1998 (співавтор); "Фінансове право". Підручник. За заг. ред. Л.К. Воронової. Київ, 1998 (співавтор); "Місцеві фінаси України". Навчальний посібник. "Знання" Київ 1999; "Основи муніципального права України". Навчальний посібник. За ред. М.І. Корнієнка. Академія муніципального управління. Київ, 2000 (співавтор); "Бюджетні слухання". Методичні рекомендації. Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 2000 (керівник автор. колективу); "Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989-2001)". Інститут управління та самоврядування. Київ, 2001; "Основы экономической теории: политекономический аспект". Учебник. 3-е издание, переработаное и дополненое. отв. ред. Г.Н. Климко. Киев, 2001 (співавтор); "Основи економічної теорії: політекономічний аспект". Підручник. 4-те видання перероблене і доповнене. За заг. ред. Г.Н. Климка. Київ, 2002 (співавтор);

Розробки:

Програма переходу Житомирської області на ринкові методи господарювання. Житомирська обласна рада. Житомир, 1991 (науковий керівник автор. колективу); "Управління територіями в умовах розбудови демократичної правової держави". Доповідь Президента України Л.М. Кравчука на науково-практичній конференції "Актуальні проблеми управління територіями в Україні". Голос України, 28.11.1992 (співавтор проекту доповіді); Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" №348/93 від 21.08.1993 (співавтор проекту); Концепція комунальної власності в Україні. Проект. Фонд сприяння місцевому та регіональному самоврядуванню в Україні. Київ, 1995 (керівник автор. колективу); Закон України "Про комунальну власність". Проект. Фонд сприяння місцевому та регіональному самоврядуванню в Україні. Київ, 1995; Закон України "Про місцеві податки та збори". Проект. Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України, Асоціація міст України. Київ, 1996 (керівник автор. колективу); Закон України "Про місцеве самоврядування". Проект. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Київ, 1997 (співавтор); Закон України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядуаняя в Ірпінському регіоні Київської області". Проект. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. Київ, 1997 (керівник автор. колективу); Концепція розвитку Міністерства Фінансів України. Проект. Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 1997 (керівник автор. колективу); Концепція адміністративної реформи в Україні (Затв. Указом Президента України від 22.07.1998 №810/98) (співавтор проекту); Закон України "Про фінансовий контроль в Україні". Проект. Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 1999 (керівник автор. колективу); Концепція "Реформування Міжбюджетних взаємовідносин в Україні". Проект. Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 1999 (керівник автор. колективу); Закон України "Про організацію фінасової системи в особливий період". Проект. Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 2000 (керівник автор. колективу); Указ Президента України "Про національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування" від 13.12.2000 №1331/2000 (співавтор проекту); Концепція державної регіональної політики (Затв. Указом Президента України від 25.05.2001 №34/2001) (співавтор проекту); Державна програма підтримки місцевого самоврядування в Україні. (Затв. Указом Президента України від 30.08.2001 №749/2001) (співавтор проекту); Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "Про основні напрямки реформування системи пенсійного забезпечення населення України" від 10.10.2001 (співавтор проекту); Закон України "Про оборонний бюджет ". Проект. Науково-дослідний Фінансовий Інститут при Міністерстві Фінансів України. Київ, 2002 (керівник автор. колективу); Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні" від 08.08.2002 №695/2002 (співавтор проекту); Концепція Проекту Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України". Проект. Кабінет Міністрів України. Київ, 2003 (співавтор); Закон України "Про адміністративно-територіальний устрій України". Проект. Кабінет Міністрів України. Київ, 2003 (співавтор проекту); Закон України "Про про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Проект. Київська міська державна адміністрація. Київ, 2003 (співавтор проекту); Стратегія місцевого та регіонального розвитку України. Проект. Київ, 2003 (співавтор проекту); Програма розвитку іпотечного кредитування у Дніпропетровській області. Проект. Міжнародний Інститут Фінансів. Київ, 2004 (керівник автор. колективу);

Більш детальні відомості про Кравченка В.І. вміщені у виданнях "Хто є хто в Україні" – 1999р; "Хто є хто в Україні" - 2000р; "Хто є хто в Україні" – 2001 р; "Хто є хто в державному управлінні" – 2002р; "Хто є хто в Україні" - 2004 р.

 

 

© 2003-2022 Міжнародний Інститут Фінансів
© 2003-2022, дизайн та програмування,
support