4 Грудня 2021, Субота

Про наc
Сьогодення
Керівництво
Діяльність
  Контактна інформація
Основні послуги, що надаються Інститутом
- проведення комплексних та цільових досліджень проблем:
   діяльності суб'єктів господарювання, банків, страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних компаній, домашніх господарств в зарубіжних країнах і в Україні;
   функціонування реального сектору економіки та фінансових ринків в зарубіжних країнах і в Україні;
   організації діяльності центральних та місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах і в Україні;
- виробництво на замовлення наукових, інформаційних та аналітичних продуктів;
- організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів;
- розробка міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм та проектів соціально-економічного розвитку;
- розробка та експертиза проектів законів України та нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
- розробка та експертиза проектів міждержавних угод, угод з питань співробітництва між суб'єктами господарювання, центральними та місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування України і зарубіжних країн;
- організація та проведення стажувань, та курсів підвищення кваліфікації в зарубіжних країнах в галузі економіки, фінансів, державного управління та місцевого самоврядування;
- сприяння розвитку ділового співробітництва із зарубіжними країнами та суб'єктами господарювання в цих країнах;
- оцінка стану світових фінансових ринків та публічних фінансів зарубіжних країн;
- організація та проведення фестивалів, виставок, ярмарок, аукціонів, поїздок у зарубіжні країни, обміну досвідом професійної діяльності;
- сприяння розвитку ринку фінансових послуг та іпотечного ринку;
- проведення оціночної діяльності;
- надання ріелтерських послуг;
- визначення рейтингів фінансових інструментів, емітентів цінних паперів, інвестиційних рейтингів регіонів, міст та інших населених пунктів;
- надання послуг щодо впровадження факторингу та фінансового лізингу;
- проведення маркетингових досліджень та надання маркетингових послуг;
- надання послуг щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;
- послуги з підготовки та перепідготовки кадрів в галузі фінансів;
- проведення видавничої діяльності та реалізація друкованої продукції;
- надання послуг із ведення кредитних історій та організації діяльності кредитних бюро.
 

© 2003-2021 Міжнародний Інститут Фінансів
© 2003-2021, дизайн та програмування,
support