21 Січня 2022, П'ятниця

Про наc
Сьогодення
Керівництво
Діяльність
  ПЕРЕДМОВА

Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку

ПЕРЕДМОВА

Шановний читачу!

У цьому виданні презентуються матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку”. Конференція відбулася 12 лютого 2004 року у м. Києві. Організаторами конференції стали Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, акціонерне товариство холдингова компанія “Київміськбуд”, акціонерний комерційний банк “Аркада”, а також  Міжнародний інститут фінансів.

Конференція продовжила традицію проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з питань розвитку іпотечного ринку в Україні. Перша така конференція відбулася 7 - 8 грудня 2001 року, друга –17 грудня 2002 року.

На конференції були розглянуті ключові проблеми вибору стратегії розвитку іпотечного ринку в Україні, обговорені питання реалізації ухваленого законодавства, що регламентує іпотеку та іпотечне кредитування.

З основними доповідями на конференції виступили Заступник Глави Адміністрації Президента України П.І. Гайдуцький, Голова Національного банку України С.Л.Тігіпко, Віце-прем’єр Міністр України І.Г. Кириленко, Президент акціонерного товариства холдингова компанія “Київміськбуд” В.А. Поляченко, народний депутат України О.А.Немировський, Президент міжнародного інституту фінансів В.І. Кравченко, Голова Правління АКБ “Аркада” К.В. Паливода.

На конференції також виступили Голова Державного комітету України з будівництва та архітектури В.І. Череп, Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.М. Мозговий, радник Президента України, Президент Української національної іпотечної асоціації І.О.Юшко, Президент Асоціації українських банків О.А. Сугоняко, Заступник Голови державної податкової адміністрації України С.І. Лєкарь, Голова Правління АКБ “Укрсоцбанк” Б.В. Тимонькін, експерт Світового банку в Україні Стівен Вайсброд, директор Центру наукових досліджень Національного банку України О. І. Кірєєв, міський голова м. Запоріжжя Є. Г. Карташов, декан економічного факультету Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка В.Д. Базилевич, міський голова м. Вінниця О.Г. Домбровський, член Правління АКБ “РайфайзенБАНКУкраїна” В.М. Лавренчук, директор Української фінансово-банківської школи М. І. Савлук, завідувач кафедри банківської справи Національного аграрного університету С.І.Кручок, член Державної комісії  з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту нагляду за фінансовими компаніями К.Г. Отченаш  та інші фахівці.

 У доповідях та виступах на конференції були висловлені пропозиції щодо необхідності створення більш сприятливих умов для розвитку іпотечного кредитування в Україні, створення іпотечної установи другого рівня, ухвалення концепції розвитку іпотечного ринку, підвищення ролі Національного банку в сфері регулювання відносин на цьому ринку.

Аналізувалися можливості розвитку в Україні масового житлового будівництва за рахунок впровадження механізмів іпотечного фінансування та цільових інвестиційних програм. Були узагальнені проблеми становлення іпотечного ринку в регіонах та містах України. Крім цього, на конференції обговорювалися такі аспекти становлення іпотечного ринку в Україні як проблема його освітнього та наукового забезпечення, розвитку іпотечних інструментів в системі недержавного пенсійного забезпечення та страхування, необхідності прискорення капіталізації банківської системи, розвитку іпотечного сегменту фондового ринку, рефінансування іпотечних кредитів.

На конференції обговорювалися проблеми запровадження в Україні різноманітних схем та моделей іпотечного кредитування, аграрної іпотеки, а також уроки з криз ринків нерухомості в зарубіжних країнах.

Конференція висловила пропозиції щодо необхідності подальшого розвитку правової бази функціонування іпотечного ринку в Україні, вироблення більш дієвої політики Уряду України щодо стимулювання розвитку іпотечного кредитування.

Учасники конференції ухвалили рекомендації щодо шляхів подальшого розвитку іпотечного ринку в Україні.

За час, що минув після конференції, здійснені окремі кроки на шляху до практичного розв’язання проблем, які обговорювалися на конференції. Так зокрема, Кабінетом Міністрів України у серпні 2004 року ухвалено Розпорядження “Про схвалення концепції створення національної системи іпотечного кредитування”.

У жовтні 2004 року Постановою Кабінету Міністрів України утворено Державну іпотечну установу.

Шановний читачу! Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку” буде корисною для практичного використання науковцями, викладачами, студентами, народними депутатами України, працівниками органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та широким колом фахівців.

 

Президент Міжнародного інституту  фінансів,

професор                                                                     В. Кравченко

 

 

 


РЕКОМЕНДАЦІЇ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

"ІПОТЕЧНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ"

Учасники III Міжнародної науково-практичної конференції “Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку” відзначають, що нині в Україні відкриваються якісно нові можливості для розвитку іпотечного ринку. Основні передумови для прискорення розвитку іпотечного кредитування створено.

За час, що минув після II Міжнародної науково-практичної конференції "Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи", в Україні здійснено ряд важливих заходів для розвитку іпотечного ринку. Закладені основи правової бази, що регламентує іпотечний ринок. Ухвалено Закони України "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про недержавне пенсійне забезпечення". Успішно розвивався експеримент у житловому будівництві на базі ХК "Київміськбуд". Значно зросли обсяги іпотечного кредитування житлового будівництва. З прийняттям законодавства у сфері регулювання іпотечних відносин виникли передумови для випуску та обігу іпотечних цінних паперів – іпотечних сертифікатів.

Разом з тим, на порядок денний постали питання стратегії розвитку іпотечного ринку, вибору моделей та систем іпотечного кредитування. Рамки іпотечного ринку мають бути значно розширені, а іпотечне кредитування повинно стати масовим. На порядок денний постало питання запровадження аграрної іпотеки.

Конференція відзначає доцільність застосування в Україні різних систем іпотечного кредитування та рефінансування іпотечних кредитів з метою створення умов для випробування різноманітних моделей організації іпотечного ринку, які нині функціонують в зарубіжних країнах.

Настав час запровадити в Україні систему житлово-будівельних заощаджень громадян через фінансові установи з метою подальшого отримання ними іпотечних житлових кредитів.

Необхідно розробити програму державного субсидіювання соціально незахищених верств населення для участі у житлово-будівельних касах.

Потребує подальшого розвитку правова база, що регулює засади функціонування іпотечного ринку. Зокрема, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України доцільно прискорити роботу щодо підготовки та ухвалення законів України "Про іпотечні цінні папери", "Про ощадно-будівельні асоціації (товариства)". Необхідним є затвердження Концепції розвитку іпотечного ринку в Україні. Слід продовжити роботу зі створення в Україні системи державної реєстрації нерухомості, майнових прав, іпотек та угод з іпотекою.

Учасники конференції наголошують на необхідності створення механізмів стимулювання інвесторів, насамперед, комерційних банків, що вкладають кошти в іпотечні цінні папери. Для цього слід вдосконалити порядок надання Національним банком України кредитів для рефінансування комерційних банків під забезпечення іпотечних сертифікатів, наявних в їх інвестиційних портфелях, без обмежень, незалежно від обсягів наданих кредитів.

Конференція звертає увагу Міністерства фінансів України, Національного банку України на доцільність застосування до емітентів іпотечних сертифікатів знижених коефіцієнтів (факторів) ризику при формуванні та коригуванні резервів під цінні папери.

Також має бути продовжена робота над вдосконаленням системи захисту прав кредиторів.

Необхідним є ухвалення нового Житлового кодексу, створення системи соціального захисту позичальників іпотечних кредитів, формування муніципального фонду соціального житла.

Учасники конференції звертають увагу Уряду України та Верховної Ради України на необхідність створення в Україні правових, економічних і організаційних передумов для розвитку в Україні системи фінансування масового житлового будівництва на основі запровадження фондів фінансування будівництва та іпотечних фінансово-кредитних механізмів та здешевлення іпотечних кредитів. Це дозволить зробити іпотечне кредитування доступним для основної частини населення.

Конференція зазначає, що з метою розвитку системи фінансування масового житлового будівництва доцільним є запровадження державного стимулювання позичальників іпотечних кредитів, зокрема, запровадження державних бюджетних премій учасникам-вкладникам ощадно-будівельних товариств (асоціацій).

Конференція констатує необхідність створення системи податкового стимулювання учасників недержавних пенсійних фондів, ресурси яких є важливим джерелом для інвестицій в житлове будівництво. Це також є необхідною передумовою для розвитку в Україні накопичувальної системи недержавного пенсійного забезпечення.

Конференція звертається до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з пропозицією переглянути відповідні норми Закону України “Про податок на доходи фізичних осіб”.

Учасники конференції звертаються до голів місцевих державних адміністрацій, місцевих рад, міських, сільських і селищних голів з пропозицією створення необхідних передумов в регіонах та населених пунктах для поширення позитивного досвіду іпотечного кредитування, що стане передумовою виходу іпотечного ринку за локальні межі і створення єдиного іпотечного ринку України.

Конференція відзначає, що за умови виходу на іпотечний ринок значної частини кредиторів та інших фінансових інститутів, що не мають досвіду діяльності в цій сфері, особливо важливого значення набувають заходи щодо мінімізації ризиків іпотечного ринку. Має бути прискорена робота щодо розгортання в Україні мережі кредитних бюро, запровадження практики обов'язкового рейтингування фінансових установ та фінансових інструментів як національними рейтинговими агентствами, так і міжнародними рейтинговими агентствами.

Конференція звертає увагу на відсутність у країні статистики первинних і вторинних житлових іпотек. Для запровадження такого обліку Національному банку України необхідно внести відповідні зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України.

Потребує розробки нормативно-правова база, пов'язана із реалізацією Закону України "Про іпотеку". Зокрема, має бути впроваджений механізм використання такого інструменту в системі іпотечного кредитування як заставна.

         Учасники конференції вважають за доцільне організувати в Україні підготовку кадрів з питань іпотеки.

Необхідним є проведення окремої науково-практичної конференції з питань аграрної іпотеки.

Принципово важливою проблемою, яку необхідно розв’язати для забезпечення розвитку аграрної іпотеки, є створення в Україні цивілізованого ринку землі. Доцільно прискорити ухвалення законів України “Про ринок землі”, “Про державний земельний кадастр”, “Про систему реєстрації нерухомості та іпотек” та інших актів з питань іпотечного кредитування.

Учасники конференції вважають за доцільне проведення парламентських слухань з питань розвитку іпотечного ринку, розповсюдження досвіду іпотечного фінансування житлового будівництва, нагромадженого АТ ХК “Київміськбуд”. 

 

 

© 2003-2022 Міжнародний Інститут Фінансів
© 2003-2022, дизайн та програмування,
support