21 Січня 2022, П'ятниця

Про наc
Сьогодення
Керівництво
Діяльність
 

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

Передмова

Шановний читачу!

Вашій увазі пропонується одне з перших видань в Україні з питань фінансування житлового будівництва за умов пострадянської епохи. Крім того, у зазначеному виданні вперше в Україні аналізується зарубіжний досвід фінансування житлового будівництва у сучасних умовах. Зазначене видання передбачає трьохтомний збірник проблематики сучасних схем фінансування житлового будівництва, а також аналіз сучасних концепцій містобудування у провідних зарубіжних країнах світу.

Перший том видання присвячений аналізу сучасного вітчизняного досвіду фінансування будівництва житла. Зокрема, у виданні з'ясовуються причини кризи в житловому будівництві в Україні та загострення житлової проблеми в країні. Аналізуються проблеми створення нової системи фінансування будівництва житла в Україні, включаючи її правові аспекти. Значна увага приділена аналізу позитивного досвіду провідних будівельних компаній Україні у фінансуванні масового житлового будівництва, зокрема, АТ ХК “Київміськбуд”. Досліджуються проблеми діяльності банків України на ринку житлового будівництва, зокрема, АКБ “Аркада”. Значне місце у дослідженні приділено проблемам проведення експерименту у житловому будівництві на базі АТ ХК “Київміськбуд”. Крім того, у науковому виданні значна увага приділена аналізу проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні та схем фінансування будівництва житла.

Інтерес для читача буде являти аналіз сучасного зарубіжного досвіду фінансування будівництва житла, зокрема, основних моделей ринків іпотечного житлового кредитування, таких як кредитування через системи універсальних банків, спеціалізованих іпотечних банків, систему закладів житлових заощаджень, вторинного ринку іпотечних кредитів, тощо.

У представленому науковому дослідженні аналізується досвід іпотечного житлового кредитування в США і Канаді, а також в країнах Західної Європи та постсоціалістичних країнах. Цікавість може викликати порівняльний аналіз європейської та американської моделей фінансування житлового будівництва.

В роботі проаналізовані основні інститути та інструменти фінансування будівництва житла. Важливим є те, що в цьому досліджені визначена роль пенсійної системи у фінансуванні будівництва житла.

З точки зору проблем, які стоять нині перед Україною цікавим є аналіз проблематики модернізації застарілого житлового фонду та її фінансування. На конкретних прикладах читач зможе уявити різноманітні схеми фінансування модернізації такого фонду у різних регіонах світу.

Однією з найбільш складних проблем, над розв'язанням яких працюють найкращі фахівці України є проблематика рефінансування житлового будівництва. У запропонованому дослідженні проаналізовано інститути та інструменти за допомогою яких здійснюється таке рефінансування у різних країнах світу, включаючи і окремі пострадянські країни, зокрема, Російську Федерацію. Значний інтерес у читача може викликати проблематика діяльності федеральних банків житлового кредиту у США, які є унікальним явищем в системі фінансування та рефінансування житлового будівництва.

Зазначене видання започатковує серію публікацій з питань фінансування житлового будівництва, яка має сприяти подоланню кризи в житловій сфері України та розробці нової державної житлової політики України.

Автори зазначеного видання висловлюють щиру подяку фінансовим аналітикам Міжнародного інституту фінансів Т.Я. Лилику та М.В. Іщук за плідну співпрацю з авторським колективом видання та за інформаційно-аналітичну обробку матеріалів, які використані у зазначеній публікації.

Сподіваємося, що зазначена співпраця з цими аналітиками сприятиме їх подальшому самостійному зростанні як фахівців у даній галузі дослідження.

 

В. Кравченко, професор,

Президент Міжнародного інституту фінансів

 

© 2003-2022 Міжнародний Інститут Фінансів
© 2003-2022, дизайн та програмування,
support