21 Січня 2022, П'ятниця

Про наc
Сьогодення
Керівництво
Діяльність
 

Зміст

Передмова

 

РОЗДІЛ І. Історичні аспекти містобудування

 

Місто – як форма розселення людей

 

Перші міста

 

Грецькі міста-держави

 

Стародавній Рим

 

Середньовічне місто

 

Феодальні міста

 

Міста - держави феодальної епохи

 

Торгові міста епохи середньовіччя на півночі Європи

 

Розвиток міст в епоху промислової революції

 

Міста індустріальної доби

 

Міста постіндустріальної епохи

 

Міські села

 

Міста, як центри глобальної економіки

 

Сучасні концепції містобудування

 

РОЗДІЛ ІІ. Міські агломерації

 

 

Токіо

Лондон

Калькутта

 

Париж

Ріо-де-Жанейро

Нью-Йорк

Москва

Рурська міська агломерація

РОЗДІЛ ІІІ. Мегаполіси

 

 

Босваш

Рейнський мегаполіс

Токайдо

Бомбей

Сеул

ЧіПітс

Са н Сан

Англійський мегаполіс

Мехіко

Сан Пауло

Шанхай

Буенос-Айрес

Перспективи розвитку міждержавного мегаполісу у Західній Європі

Розділ ІV. Формування Київської міської агломерації

 

 

 

Столичний регіон

Генеральний план розвитку міста Києва до 2020 року

 

Перспективи розвитку міста

 

Житлове будівництво та модернізація житлового фонду

 

Розміщення житлового будівництва

Концептуальні засади розвитку м. Києва

Київська міська агломерація та перспективи її розви т ку

 

 

ДОДАТКИ

  Передмова  

Видання “Житлове будівництво і розвиток міст” є третьою частиною серії публікацій “Вирішуємо житлову проблему”.

У цьому виданні досліджуються проблеми історичної еволюції містобудування та впливу житлового будівництва на розвиток міст. У дослідженні узагальнені основні підходи стосовно віднесення населених пунктів до категорії міст. Якщо у скандинавських країнах містом вважається населений пункт з чисельністю населення трохи більше 200 чоловік, то у Японії – 30 тисяч осіб. Проаналізовано основні етапи розвитку міст починаючи від перших міст, що з'явилися понад 10 тисяч років тому, і закінчуючи велетенськими сучасними містами, які відіграють виняткову роль як центри глобальної економіки.

Розвиток міст тісно пов'язаний із розвитком містобудівної культури. У публікації виявлено особливості містобудування у грецьких містах-державах, в стародавньому Римі, середньовічних та феодальних містах, торгових містах середньовіччя, містах епохи промислової революції, містах індустріальної та постіндустріальної епох, міських селах.

Розвиток міст, як зазначається у виданні, привів до формування таких форм поселень як міські агломерації, а в останні десятиліття – гігантських мегаполісів.

У виданні охарактеризовано сучасні міські агломерації Токіо, Лондона, Калькутти, Парижу, Ріо-де-Жанейро, Нью-Йорку, Москви, Рурської міської агломерації.

Особливий інтерес у читача викличе аналіз таких форм міських поселень як мегаполіси. Авторами охарактеризовано особливості та проблеми розвитку найбільших мегаполісів світу – БосВашу, Рейнського мегаполісу, Токай до, Бомбею, Сеулу, ЧіПітсу, Мехіко, Англійського мегаполісу, Сан-Сану, Сан-Пауло, Шанхаю, Буенос-Айресу, а також міждержавного мегаполісу у Західній Європі.

На основі аналізу практики розвитку міських агломерацій у книзі узагальнені сучасні концепції містобудування.

Виявлення природи та основних тенденцій розвитку міських агломерацій у сучасних умовах дозволяє з наукових позицій підійти до розв'язання тих проблем, які нині в сфері містобудування постали перед Україною.

У дослідженні охарактеризовано особливості столичного регіону України та Київської міської агломерації. Авторами проаналізовано окремі концептуальні підходи до розвитку Київської міської агломерації, основні положення Генерального плану розвитку міста Києва на період до 2020 року.

У публікації сформульовані пропозиції щодо забезпечення гармонійного розвитку цієї агломерації з урахуванням інтересів як міста Києва, так і інших адміністративно-територіальних одиниць, які формують цю міську агломерацію. Визначено перспективні напрями розвитку житлового будівництва у місті Києві та в Київській міській агломерації.

Видання вміщує картографічні матеріали, які ілюструють сучасні міські агломерації та мегаполіси, схеми їх розвитку, а також картографічну модель Київської міської агломерації.

Автори висловлюють щиру подяку заступнику виконавчого директора Міжнародного інституту фінансів Т. Я. Лилику та фінансовим аналітикам цього Інституту М .В. Іщук і Д. В. Ганичу за інформаційно-аналітичну та технічну допомогу і переклад при здійсненні зазначеного видання.

 

В. Кравченко , професор,

Президент Міжнародного інституту фінансів

 

 

© 2003-2022 Міжнародний Інститут Фінансів
© 2003-2022, дизайн та програмування,
support