21 Січня 2022, П'ятниця

Про наc
Сьогодення
Керівництво
Діяльність
 

Зміст

Передмова

5

Розділ І. Житлове будівництво - ключовий фактор економічного зростання

7

Житлове будівництво та джерела його фінансування у 1980 – 2004 роках в Україні

7

Капіталовкладення у житлове будівництво в Україні та зарубіжних країнах

14

Забезпеченість населення житлом в Україні та зарубіжних країнах

18

Житлове будівництво та іпотечне кредитування в зарубіжних країнах

27

Проблеми надання житловому будівництву в Україні статусу національного економічного пріоритету

32

   

Розділ ІІ. Роль держави у забезпеченні масового житлового будівництва в зарубіжних країнах

37

Житлова політика в країнах ЄС

37

Законодавче стимулювання розвитку житлового будівництва (США

41

Національний закон про житлове будівництво

41

Основні законодавчі акти з питань реалізації житлової політики

49

Програми фінансування будівництва житла

51

Державне стимулювання розвитку іпотечного кредитування в зарубіжних країнах

51

Органи державного регулювання житлового будівництва (США)

57

Міністерство житлового будівництва і міського розвитку

57

Адміністрація у справах ветеранів

61

Адміністрація у справах будівництва житла для фермерів

63

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку

66

   

Розділ ІІІ. Соціальне житло

69

Історичні аспекти виникнення фонду соціального житла

69

Соціальне житло в країнах Європи

72

Соціальне житло в країнах з перехідною економікою

77

Державна підтримка сектора соціального житла

81

   

Розділ ІV. Фінансування соціального житла

83

Фінансування будівництва і утримання соціального житла

83

Приватне фінансування соціального житла

87

Кредити на оренду соціального житла

87

Інституційне фінансування соціального житла

89

Житлово-будівельні субсидії

90

Власні кошти

91

Інші джерела ресурсів

92

Інструменти фінансової підтримки сектора соціального житла

92

Кредити

92

Цінні папери

94

Субсидії

95

Схеми надання та обсяги житлових субсидій

97

Форми державної підтримки сектора соціального житла

100

Соціальне житло в окремих країнах Європи

102

Австрія

102

Фінляндія

102

Франція

103

Німеччина

104

Нідерланди

105

Польща

106

Великобританія

107

Тенденції розвитку сектора соціального житла

108

   

Розділ V . Концепція законодавчого забезпечення фінансування масового будівництва доступного житла в Україні

112

Макроекономічна оцінка ситуації в житловому будівництві

112

Стан правового забезпечення фінансування житлового будівництва

113

Мета та завдання концепції законодавчого забезпечення фінансування масового житлового будівництва

114

Фактори, що обмежують фінансування масового житлового будівництва

118

Інститути державного регулювання житлового будівництва

119

Напрями розвитку законодавства України в галузі фінансування масового житлового будівництва

120

Етапи реалізації концепції

121

Основні механізми реалізації Концепції

121

 

 

ДОДАТКИ

123

Ключові положення житлової політики: цілі, розвиток та органи, що її розробляють та реалізують

123

Характеристика сектору соціального житла

128

Глосарій

130

  Передмова  

Шановний читачу!

Зазначене видання є продовженням першої частини публікації “Фінансування будівництва житла. Новітні тенденції”. У другій частині зазначеного видання розглядаються проблеми розвитку житлового будівництва в Україні в контексті зарубіжного досвіду. Зокрема доводиться, що житлове будівництво є ключовим фактором економічного зростання, особливо в умовах виходу країни з економічної кризи, в трансформаційних економіках. Про це свідчить досвід подолання економічної депресії у США в 1929-33 роках, досвід економічного піднесення у країнах Західної Європи та в Японії після другої світової війни, досвід Чилі та Китаю, а також окремих постсоціалістичних країн.

Враховуючи це, у виданні наголошується необхідність перетворення житлового будівництва в Україні на національний економічний пріоритет. Обґрунтована доцільність розробки та ухвалення Національної програми розвитку та фінансування будівництва житла, забезпечення доступності житла, як базової людської цінності.

У виданні викладені концептуальні засади законодавчого забезпечення фінансування масового будівництва доступного житла в Україні.

З використанням значного обсягу фактичного матеріалу у виданні аналізується житлова політика в країнах Європейського Союзу та США. На основі цього аналізу доводиться, що поруч з ринковими механізмами розв'язання житлової проблеми ключова роль у цьому належить державі. Це має принципово важливе значення для українського суспільства, оскільки наша держава значною мірою самоусунулась від розв'язання житлової проблеми.

У виданні аналізуються інститути та інструменти за допомогою яких сучасна держава активно та успішно сприяє розв'язанню житлової проблеми. У виданні вперше у вітчизняній літературі проаналізовано зарубіжний досвід фінансування будівництва соціального житла. Визначені особливості появи фонду соціального житла в зарубіжних країнах, джерела фінансування його утримання та відновлення.

Книга вміщує аналіз досвіду функціонування соціального житла в Австрії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Великобританії.

Видання призначене для викладачів та студентів ВНЗ, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, фахівців, що займаються проблемами будівництва житла та його фінансування, а також на широке коло читачів.

Автори видання висловлюють щиру подяку фінансовим аналітикам Міжнародного інституту фінансів Т. Я. Лилику та М. В. Іщук, а також Д. В. Ганичу за інформаційно-аналітичну та технічну допомогу і переклад при його підготовці.

При підготовці зазначеного видання автори широко використовували статистично-довідкові матеріали, що вміщені в доповіді Національної Ради з питань житла, будівництва та планування Швеції та Міністерства регіонального розвитку Чеської Республіки „Житлова статистика в Європейському Союзі 2004”, а також матеріали доповіді Дослідницької групи соціально-економічного стану житла і Міністерства регіонального розвитку Чеської Республіки „Соціальне житло в Європі 2000”.

 

В. Кравченко, професор,

Президент Міжнародного інституту фінансів

 

© 2003-2022 Міжнародний Інститут Фінансів
© 2003-2022, дизайн та програмування,
support